Transplantace kostní dřeně

Náhled webu
Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD)

Český národní registr dárců dřeně

Charakteristika

Český národní registr dárců dřeně zajišťuje nábor, registraci a vyšetření dobrovolných dárců kostní dřeně v ČR a odběry dřeně k transplantaci nemocným s leukémií, nádory aj. nemocemi krve. Dárcovství a transplantace kostní dřeně, HLA, leukémie, rakovina. Obecně prospěšná společnost.

Klíčová slova

ČNRDD, registr, transplantace, dárci, dárcovství, kostní dřeň, leukémie, HLA, lymfomy, myelom, aplastická anémie, nadace
Náhled webu
Nadace pro transplantace kostní dřeně (NTKD)

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Charakteristika

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje rozvoj registru dárců kostní dřeně a transplantací, rozvoj léčby leukémie, nádorů a nemocí krve. Dárcovství dřeně. Leukémie, lymfomy, myelom, aplastická anémie. Hematologie, onkologie. Podpora pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Klíčová slova

NTKD, nadace, transplantace, kostní dřeň, leukémie, rakovina, dárci, dárcovství, charita, krev, lymfomy, myelom, aplastická anémie, registr
Náhled webu
Hematologicko-onkologické oddělení

Hematologicko-
-onkologické oddělení

Charakteristika

Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni se zaměřuje především na diagnostiku, HLA typizaci a komplexní léčbu včetně transplantace kostní dřeně u hematologických malignit, zejména leukémií, lymfomů a těžkých útlumů krvetvorby.

Klíčová slova

HOO, hematologie, onkologie, transplantace, leukemie, lymfomy, HLA, kostní dřeň, rakovina, dárcovství, dárci, krev, krvetvorba, myelom, aplastická enémie, nádory, rakovina, charita
Kampaň TV Nova
DMS (Dárcovské SMS)
Reklama MEDIMA.cz