Český národní registr
dárců dřeně

Zajišťuje nábor, registraci a vyšetření dobrovolných dárců kostní dřeně v ČR a odběry dřeně k transplantaci nemocným s leukémií, nádory aj. nemocemi krve.

CZ   EN

Nadace pro transplantace
kostní dřeně

Podporuje rozvoj registru dárců kostní dřeně a transplantací, rozvoj léčby leukémie, nádorů a nemocí krve.

CZ

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

Zaměřuje se především na diagnostiku, HLA typizaci a komplexní léčbu včetně transplantace kostní dřeně u hematologických malignit, zejména leukémií, lymfomů a těžkých útlumů krvetvorby.

CZ   EN

registrovaných dárců ČNRDD

odběrů dárců ČNRDD

ČNRDD = Český národní registr dárců dřeně
Údaje k 30.4.2024
Reklama MEDIMA.cz